ZAMORA- 5 ROTEIROS, ATA HOXE

05.05.2007 CAMPAS DE LAUDE

23.02.2008 LAGOA DE SANABRIA

19.11.2011 VALDEINFIERNO

15.06.2013 LAGOAS DE BARJACOBA

21.09.2013 LAGOA DE SOTILLO